โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เเนวคิดเชิงคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ยาทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,21:10  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:51  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องลักษณะภูมิประเทศทวีปออสเตรเลีย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:36  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องเขตอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:30  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:25  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องอำนาจอธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,15:13  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานด้านงานบริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ กันไชยสัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,22:25  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ยาทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,23:52  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..