โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ยาทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,23:52  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..