โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ทวีโล
ครูชำนาญการพิเศษ (พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายดนุพล วงศ์พนัสสัก
ครูชำนาญการ (พลศึกษา)

นายคุณากร เมฆแสน
ครูอัตราจ้าง