โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 67) 08 พ.ค. 66
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 98) 25 เม.ย. 66
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 141) 12 เม.ย. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 190) 27 มี.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 325) 24 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 292) 17 ก.พ. 66
จัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 444) 20 พ.ย. 65
แผนผังการประชุมผู้ปกครอง 2/2565 วันอาทิตย์ที่ 6 พย. 2565 (อ่าน 535) 04 พ.ย. 65
การหยุดเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (อ่าน 829) 13 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (อ่าน 1347) 27 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1170) 28 เม.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (อ่าน 1079) 23 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 1133) 19 เม.ย. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 998) 03 เม.ย. 65
การนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3896) 04 มี.ค. 65
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าเเละทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน (อ่าน 3882) 28 ก.พ. 65
พิธีมอบดอกไม้เเสดงความยินดีเเก่นักเรียน ที่สามารถสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3921) 26 ก.พ. 65
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดกิจกรรมขยายผลการพัฒนา เเกนนำ T.K. Non Smokes สู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 4004) 19 ก.พ. 65
งานสมโภชประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย (อ่าน 3923) 18 ก.พ. 65
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 3863) 17 ก.พ. 65
กิจกรรมขยายผลชุดความรู้สุขภาวะโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สู่โรงเรียนเครือข่าย (อ่าน 3937) 17 ก.พ. 65
การประชุมผู้บริหาร เเละคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) (อ่าน 3872) 17 ก.พ. 65
ทาขุมเงินวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ รองฯกฤษดา วงศ์หล้า (อ่าน 3946) 27 ม.ค. 65
ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-hand ตั้งแต่ 17 ม.ค. ถึงวันที่ 21 มค. 2565 (อ่าน 3940) 17 ม.ค. 65
การเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4147) 05 ธ.ค. 64
ขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 3 ธค. 2564 (อ่าน 4111) 28 พ.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4164) 04 พ.ย. 64
ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 4236) 15 ก.ย. 64
ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษา ตั้งแต่1 กันยายน ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564 (อ่าน 4220) 30 ส.ค. 64
ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 4183) 13 ส.ค. 64
ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (อ่าน 4169) 30 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่ 14-31 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 4111) 13 ก.ค. 64
เชิญร่วมทำบุญ "8 กรกฏ" วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร (อ่าน 4044) 07 ก.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ลูกฟ้า-แดง คนเก่ง (อ่าน 3992) 25 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4116) 03 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4417) 07 เม.ย. 64
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3467) 20 มี.ค. 64
นางสาวพรชิตา เส้าหน่อแก้ว คณะแพทย์ศาศาสตร์ สาขาการวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา (อ่าน 4314) 09 มี.ค. 64
นางสาวกรรณิการ์ กิติกาศ คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 4323) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชชา อ่อนลมหอม คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนประศาศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเช (อ่าน 4253) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชญา อ่อนลมหอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 4238) 09 มี.ค. 64
นางสาวศศิกานต์ ทายอดฟ้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 4087) 09 มี.ค. 64
นายกิติพงษ์ โปทากาศ คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 4118) 09 มี.ค. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 1 และวัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4065) 05 มี.ค. 64