โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่านดิลก ศรีแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ได้รับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น  จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในการนี้โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ และขอบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,10:28   อ่าน 1346 ครั้ง