โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เเละนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2566,16:45   อ่าน 100 ครั้ง