โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning)
    วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายยงยุทธ  กันไชยสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร พร้อมด้วยนายสุทัศน์  ยาทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และนายภิญโญ สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน แบบไฮบริดของคณะครู  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยได้เก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป  
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,18:48   อ่าน 70 ครั้ง