โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ กันไชยสัก พร้อมด้วยคณะครูและนักการภารโรง ได้ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้กิจกรรม "ทำดีเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวง" ในวันศุกร์
ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,22:08   อ่าน 132 ครั้ง