โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ร่วมทำ MOU กับสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วยในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มากขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,22:03   อ่าน 128 ครั้ง