โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
(BEST PRACTICE) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ด้วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารได้เข้ารับการประกวด (BEST PRACTICE) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่น ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,17:14   อ่าน 98 ครั้ง