โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อก้าวสู่วันเปิดเทอม
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ กันไชยสัก ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เข้ารับการฉัดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 119 คน ณ โรงพยาบาลแม่ทา ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2564,16:05   อ่าน 104 ครั้ง