โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดการประชุมคณะคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนขัยเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียน หน่วยงานจาก สสส. และตัวแทนผู้นำในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,22:37   อ่าน 76 ครั้ง