โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน การทำที่กั้นน้ำฝน ทำแปลงเกษตร จัดสวนหย่อมตามจุดต่างๆ ตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล และตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณโรงเรียน

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,22:36   อ่าน 77 ครั้ง