โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้ไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

  • ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง
  • ทูบเทรค วอเตอร์ พาร์ค

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 101 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,22:57   อ่าน 54 ครั้ง