โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6

ด้วยกิจกรรมงานแนะแนว โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 จำนวน 101 คน ประจำปีการศึกษา 2563ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญูเวทีต่อครู สถานบันและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา โดยมี นายดิลก ศรีแก้ว ประธานกรรมการสถานเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,22:55   อ่าน 45 ครั้ง