โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้ไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

  • Elephant PooPooPaper Park
  • ส่วนสัตว์แมลงสยาม
  • ใบออร์คิดบัตเตอร์ฟลายฟาร์ม
  • ห้วยตึงเฒ่า

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 173 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,14:58   อ่าน 58 ครั้ง