โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดการประชุมคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในฝ่ายต่างๆของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย

1.ฝ่ายบริหารวิชาการ

2.ฝ่ายบริหารงานบุคคล

3.ฝ่ายบริหารทั่วไป

4.ฝ่ายบริหารงบประมาณ

โดยมี นายยงยุทร กันไชยสัก

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,14:56   อ่าน 52 ครั้ง