โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันปัญหาโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดกิจกรรมโครงการป้องกันปัญหาโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์ เพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว ชุมชน สังคมได้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ ของนักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 121 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายยงยุทธ กันไชยสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,20:12   อ่าน 75 ครั้ง