โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อม O-NET (Ordinary National Educational Test)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายยงยุทธ กันไชยสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,21:46   อ่าน 74 ครั้ง