โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารจัดกิจกรรม
 มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน  30 คน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,21:29   อ่าน 65 ครั้ง