โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร