โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111 KB 121
แบบฟอร์มพรรณางานประกอบการประเมินความดีความชอบ 1ตค.63-31มีค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 48330
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้หอประชุม/ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.53 KB 1
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 2
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48311
โปรแกรม Python 48265