โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มพรรณางานประกอบการประเมินความดีความชอบ 1ตค.63-31มีค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 20024
อื่นๆ
โปรแกรม Python 20017