โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.44 KB 9
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111 KB 147
แบบฟอร์มพรรณางานประกอบการประเมินความดีความชอบ 1ตค.63-31มีค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 48336
อื่นๆ
แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.47 KB 16
แบบขออนุมัติใช้โครงการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.72 KB 18
เอกสารใบแจ้งซ่อมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.03 KB 16
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.08 KB 6
บันทึกข้อความขอใช้สวัสดิเงินการโรงเรียน ทข. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.28 KB 13
แบบฟอร์มขอใช้หอประชุม/ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.53 KB 7
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 24
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48317
โปรแกรม Python 48271