โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 0 คน