เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายขวัญชัย ใจกาศ

กลุ่มบุคลากรครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่ง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^