เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลพระครูพิสิษฎ์ศุภการ

กลุ่มบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^