เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีรทรัพย์ จินะกาศ

กลุ่มบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^