เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวทัณฑิกา จันต๊ะมัง

กลุ่มบุคลากรครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^