เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทัย คำเวียง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ตำแหน่งครู คศ.๓

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^