เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบุญเทือง จี้ฟู

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^