เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสุนทร สุภา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางกันต์กมล ธรรมตา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเพลินพิศ ชัยวงค์

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน

  ครูจีน พนักงานราชการ

^