เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ คำกาศ

  ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายบุญเทือง จี้ฟู

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นายอุทัย คำเวียง

  ครู คศ.๓

^