เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอมร ศรีสุวรรณ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา ตาทิตย์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวรังสิวรรณ สุวรรณหล้า

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวจีรนันท์ ใจกาศ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายคงเดช ขัดผาบ

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายบุญปั๋น ปุกปิงกาศ

  นักการภารโรง

^