เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอมร ศรีสุวรรณ

 • thumbnail

  นางทัศนีย์วรรณ จักรกาศ

  เจ้าหน้าที่สารบรรณ

 • thumbnail

  นางยลดา กาปัญญา

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • thumbnail

  นายบุญปั๋น ปุกปิงกาศ

 • thumbnail

  นางสาวจีรนันท์ ใจกาศ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายคงเดช ขัดผาบ

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

^