เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
ทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา 2563
 

    นายอาชา สร้างการนอก นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบรั้ว ฟ้าแดง
^