เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก ให้ทุนการศึกษานักเร่ียน 

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าคุณพระเทพรัตนนายก ได้รับอุปถัมภ์ นักเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ชั้น ม.4 ที่เป็นแฝด 3 คน ผลการเรียนดีเยี่ยมทั้งสามคน และเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม นี้ รวมเป็นทุนการศึกษา 1 หมื่นบาท

รอบรั้ว ฟ้าแดง


 

^