เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิ่งประเพณี "8 กรกฎ"

คณะครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งประเพณี "8 กรกฎ" ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561
^