เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมรวมพลังคน Banc จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม

ในวันเสาร์ ที่ 9 บริษัท กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานผู้บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย ได้มาจัดกิจกรรมรวมพลังคน Banc จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม
^