เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดอยแช่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
^