เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกิตติ ปานมี

กิจกรรมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกิตติ ปานมี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
1
^