เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทนการศึกษาแก่นักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันวันสถานาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
^