เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขบวนตุงเงินตุงทองของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ขบวนตุงเงินตุงทองของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ศิษย์เก่า พ่อค้าประชาชนในวันสถาปนาโรงเรียน 8 กรกฏ
^