เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร.docx
docx

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

{อัปโหลดล่าสุด 26 ก.ย. 2561 เวลา 15:54 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 31.62 KB}

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร.docx
docx

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

{อัปโหลดล่าสุด 04 ก.ย. 2561 เวลา 15:38 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 63.88 KB}

แผนปฏิบัติการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประจำปีงบปร.docx
docx

แผนปฏิบัติการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประจำปีงบประมาณ 2561

{อัปโหลดล่าสุด 03 ส.ค. 2561 เวลา 13:54 น., ดาวน์โหลด 7, ขนาดของ ไฟล์ 37.79 KB}

test.jpg
jpg

ไฟล์ตัวอย่าง 2

{อัปโหลดล่าสุด 05 ก.พ. 2557 เวลา 20:15 น., ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 1.35 MB}

test.jpg
jpg

ไฟล์ตัวอย่าง

{อัปโหลดล่าสุด 17 ม.ค. 2557 เวลา 23:36 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 122.81 KB}
1
^