เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงิน.jpg
jpg

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{อัปโหลดล่าสุด 27 พ.ย. 2561 เวลา 16:26 น., ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 562.1 KB}

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงิน.jpg
jpg

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{อัปโหลดล่าสุด 27 พ.ย. 2561 เวลา 16:20 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 352.77 KB}

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร.pdf
pdf

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

{อัปโหลดล่าสุด 23 พ.ย. 2561 เวลา 08:07 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 121.8 KB}

ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร.pdf
pdf

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

{อัปโหลดล่าสุด 23 พ.ย. 2561 เวลา 08:06 น., ดาวน์โหลด 5, ขนาดของ ไฟล์ 147.45 KB}
1
^