เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ 
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
 

                   ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร นำโดย นายแววจักร์ ป๋ากาศ (กำนันตำบลทากาศ) และ นายดำรงค์ จินะกาศ (นายกเทศมนตรี ตำบลทากาศเหนือ) พร้อมด้วย นายกิตติ ปานมี (ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร)และคณะครู ได้เยี่ยมบ้านของ นางสาวศศิกานต์ ทายอดฟ้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ซึ่งเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
 

รอบรั้ว ฟ้าแดง


 

^