โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111 KB 134
แบบฟอร์มพรรณางานประกอบการประเมินความดีความชอบ 1ตค.63-31มีค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 48331
อื่นๆ
เอกสารใบแจ้งซ่อมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.03 KB 1
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.08 KB 0
บันทึกข้อความขอใช้สวัสดิเงินการโรงเรียน ทข. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.28 KB 1
แบบฟอร์มขอใช้หอประชุม/ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.53 KB 2
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 13
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48312
โปรแกรม Python 48266